Rättstolk Kristiina Zaeske

FI   SE   EN  DE

(placeholder)

Tolk

- erfaren professionell och kompetent tolk i kontakt- och rättstolkning

- modersmål finska, akademiskt modersmål svenska

- språk: finska, svenska, engelska och tyska

- freelancer från huvudstadsregionen, men resande är inte något problem


Erfarenhet

- brott- och tvistemål både i olika rättsinstanser och förhandlingar

- förlikningar

- tolkning hos polisen, tullen och gränsövervakningen

- migrationsärendenUnder de senaste 10 åren har jag arbetat som tolk på heltid.

Jag har avlagt specialyrkesexamen för rättstolk på engelska och tyska och är en registrerad rättstolk. Se www./oikeustulkkirekisteri.oph.fi


Helsingfors

040 555 2660

© 2019 Kristiina Zaeske Kriwel Oy